Wednesday, March 30, 2011

Problems

Hi guys:) I'm such a bad blogger. I know I haven't posted anything for such a long time, but really, it's not my fault- my laptop has died. And I can't fix it.All my photos ,songs and documents are gone:(.
The only thing that made me happy is one number- 50. That's how many of you follow me and I'm so glad! Thank you and I hope to blog soon.;)

Ciaooo:) Som hrozná blogerka. Viem, že som už dlho nepostovala, ale tentoraz to nie je moja vina- môj notebook vypovedal službu a nie je možné ho opraviť- všetky moje fotky, hudba aj dokumenty sú preč:(.
Jediná vec, ktorá ma urobila šťastnou je jedno číslo- 50. Označuje počet Vás, mojich followerov. Som taká rada! Ďakujem Vám a dúfam, že budem blogovať už čoskoro.:)

Friday, March 25, 2011

Just comfy :)

This is just a comfy outfit. Nothing special. I just went to my doctor today and I have to go to my afternoon lecture that is from 16:15-17:55 so I NEED to feel comfortable.:) I hate friday afternoon lectures. I don´t focus on anything just on the weekend. :) This weekend will be kinda busy because I´m going to see my girls and on one concert with friends so I´m looking forward to it.
What are your plans for this weekend?

Toto je iba pohodlný outfit- nič špeciálne. Dnes som iba bola u doktorky a potom ma čaká poobedňajšia prednáška, ktorá je od 16:15-17:55, takže sa POTREBUJEM cítiť pohodlne. :) Neznášam piatkové prednášky. Nesústredím sa na nich na nič iné, ako na víkend. :) Tento bude trošku busy, lebo budeme mať stretko s dievčatami, no a neskôr koncert s kamarátmi, takže sa už teším.
Čo cez víkend plánujete robiť vy?


Wednesday, March 23, 2011

Back from Bratislava with Furla

Hi! :) I´m back from Bratislava. It was such a wonderful trip. I almost cried because I didn´t want to come back home again and be here without my boyfriend and sister. :) Anyways, it was simply amazing- I couldn´t help myself and went to secondhands. The result is amazing Furla bag - you can see it on the last pic.

Btw, sorry for the bad quality of outfit photos- we (mom&me) just couldn´t get one right. :D

Ciao! :) Som späť z Bratislavy. Bol to taký skvelý výlet, že som skoro plakala. Tak veľmi som nechcela odísť a byť opäť doma bez priateľa a sestry. :) Ale tak čo už. No a nepomohla som si- opäť som navštívila secondhandy a výsledok je perfektná Furla kabelka- je na poslednej fotke.

Btw, prepáčte trošku zlú kvalitu outfitových fotiek- my (s mamkou) sme  jednoducho nemohli odfotiť žiadnu poriadnu. :D

Monday, March 14, 2011

About Quotes

I really love quotes. I always search for them on the internet and I have my own favorite categories. :)
For example:

Milujem výroky. Stále ich hľadám na internete a mám vlastné obľúbené kategórie. :)
Napríklad:

Do what you love and f*ck the rest... (Little Miss Sunshine)

Happy girls are the prettiest. (Audrey Hepburn)

Don' t cry because it' s over... Smile because it happened...(Unknown)

The only rule is don't be boring and dress cute wherever you go. Life is too short to blend in. (Paris Hilton)


Dressing is a way of life. (Yves Saint Laurent)

Give a girl the right shoes, and she can conquer the world. ( Marilyn Monroe )


And my personal favorite which I think describes me best: /A môj osobne najobľúbenejší, ktorý ma popisuje najlepšie: 

I make mistakes, I am out of control and at times hard to handle. But if you can't handle me at my worst, then you sure as hell don't deserve me at my best.  (Marilyn Monroe)

What is your favorite quote?/Aký je váš najobľúbenejší výrok?


Sunday, March 13, 2011

Secondhand shopping

Just shortly, because my boyfriend doesn´t want me to write a lot (because I have to pay attention to him :D). This is my today´s shopping outfit. I was very succesful in secondhands- more about it later. ;)

Iba krátko, pretože môj priateľ nechce, aby som písala dlho (musím sa mu totiž venovať, chápete:D). Toto je môj dnešný shoppingový outfit. Bola som v secondhandoch veľmi úspešná- o tom viac neskôr. ;)

Thursday, March 10, 2011

Treasures I have found in shops

When I saw them, I totally fell in love at a first sight. You know how I love flowers and flower prints. This summer is all about lace, white color and flowers. So I combined flowers with white but I need to find something lacy. :)

Keď som ich zbadala, tak som sa zaľúbila na prvý pohľad.  Veď viete, ako veľmi mám rada kvety a kvietkované potlače. Toto leto je celé o čipke, bielej farbe a kvietkoch. Tak som skombinovala kvety a bielu, no a teraz už musím iba nájsť niečo čipkového charakteru. :)