Sunday, December 30, 2012

Happy birthday vol. 3

The title says it all. I´m wearing an outfit from the 3rd birthday party.
I love to celebrate and to celebrate a lot. ;)
And I have a great group of friends that can make it happen.
It was awesome. And even though I drank gin, wine and champagne I didn´t have a hangover in the morning. Maybe because I ate a lot of junk food during the party. :D And even though we didn´t go to club (first time ever:) I think this was my best birthday party ever. :)
I have so many perfect birthday gifts but more about that later.
When is your birthday? Is anyone from you born in December like me?


Názov preto, lebo toto je outfit z mojej 3. oslavy narodenín. 

Rada oslavujem a veľa. 
A mám aj super bandu kamarátov, vďaka čomu sa to dá uskutočniť. ;)
Bolo super. Aj napriek veľa ginu, šampanského a vína, čo som vypila, bolo ráno bez opice. Asi preto, že som zjedla veeeeľa chlebíčkov a jednohubiek. :D A aj napriek tomu, že sme napokon nešli do klubu tancovať (stalo sa to prvý raz:) to považujem za zatiaľ najlepšie narodeniny. :)
Dostala som úplne perfektné darčeky, ale o tom niekedy nabudúce.
Kedy máte narodeniny Vy? Je niekto z Vás decembrový ako ja?Friday, December 28, 2012

Christmas presents

How was your Christmas? 
What presents did you get?
I got so many cool things as gifts or on sale but I´m showing you just a couple of them. (for example except new skis that I´m so excited about but I was too lazy to take pics of them ;).

Aké ste mali Vianoce?
Čo ste dostali?
Ja som dostala aj kúpila na výpredajoch super veci, ale ukážem Vám len pár (napríklad okrem lyží, z ktorých som hotová, ale nechcelo sa mi ich fotiť ;).


Sunday, December 23, 2012

Dashing through the...

I´m leaving and I won´t be here a couple of days because I spend every Christmas with my family on our cottage.
That is the reason I wish you amazing Christmas full of peace, presents you wanted, with the smallest amount of irritating Christmas commercials and without getting fat of all the yummy food. ;)

Keďže každé Vianoce trávim s rodinkou na chate, tak dnes odchádzam a pár dní tu nebudem.
Preto Vám prajem prekrásne Vianoce plné pokoja, darčekov, ktoré ste si priali, s najmenším počtom otravných vianočných reklám a bez priberania z toho všetkého fajného jedla. ;)


Saturday, December 22, 2012

If a fat man puts you in a bag at night, don't worry I told Santa I wanted you for Christmas.

I love this time of the year.
When I do nothing, except baking for Christmas.
When my man is finally home.
When I meet people I haven´t seen for such a long time.
When I sleep sooo long without setting the alarm clock.
When the winter sales begin (my new shoes and bag on the photo are from there).
And when there is only a couple of days left till Christmas.
What do you like? :)

Milujem toto obdobie.
Keď nerobím nič, až na pečenie vianočných koláčov (už mám hotové linecké aj vanilkové rožky:)
Keď mám konečne doma môjho chlapa.
Keď sa stretávam s ľuďmi, s ktorými som sa dlho nevidela.
Keď vyspávam do nemoty a nemám nastavený budík.
Keď začínajú zimné výpredaje (odtiaľ mám nové boty a kabelku na fotke).
A keď do Vianoc zostáva len pár dní. ;)
A čo máte radi vy? :)


dress - Asos
bag, jacket, necklace, ring - H&M
shoes - Deichmann (5th Avenue by Halle Berry)

Thursday, December 20, 2012

Nemúčny čokoládový koláč.

Today just in slovak only. For english recipe click here.

Takže, keďže som mala minulý víkend oslavu narodenín, chcela som napiecť niečo špeciálne.
Bežne sa snažím múke vyhýbať čo najviac, a tak som hľadala, hľadala a hľadala, až som našla tento perfektný recept. V origináli, ktorý nájdete tu, sa pri ňom používajú brusnice, ale poslednú dobu som sa ich prejedla, a tak som volila moje obľúbené jahody. Ich sušenú verziu som nikde nenašla, tak som použila sušené čerešne. :)
Monday, December 17, 2012

End of the world fashion show (12. 12. 2012)

I went to End of the world fashion show with Timi, Patrik G. and his Evka last Wednesday.
We got the invitation from Katka (big thanks for that!:) and we also met Patrik I.
You are probably confused with all the names, right? :)
It was a fashion show with launch of the brand Le Baron (lebaron.cz). One of the creative designers was Patrik G. :)
The fashion show itself had a totally different concept than all of the others. The theme was end of the world so after news about the world´s end we moved to real fallout shelter. Charming female soldiers divided us into intimate groups and the show started. I really loved the male section!
After that we came to afterparty in hotel Mercure with sushi, champagne and wine and I have to tell you, I had sooo much fun! ;)
Photos will be soon on Timi´s blog. :)


Minulú stredu sme sa stretli s Timi, Patrikom G. a jeho Evkou a šli sme na End of the world fashion show.

Ako organizátorka nás tam pozvala Katka (tej patrí veľké ďakujem za pozvanie:) a stretli sme aj Patrika I.
Asi už z tých mien máte menší mišung , čo? :)
Išlo o módnu prehliadku, na ktorej svoju premiéru zažila značka Le Baron (lebaron.cz), na ktorej navrhovaní potlačí sa podieľal aj Patrik G. osobne. :)
Samotná fashion show mala koncept úplne iný ako ostatné. Keďže témou bol koniec sveta, po úvodných televíznych správach o konci sveta sme sa premiestnili autobusom do reálneho atómového krytu. Šarmantné vojačky nás rozdelili na intímnejšie skupinky a show sa mohla začať. Ja najpozitívnejšie hodnotím mužskú kolekciu, ktorá sa mi mimoriadne páčila.
Potom sme sa vrátili späť do hotela Mercure na afterparty so sushi, šampanským a vínkom a musím sa vám priznať, že som sa bavila najlepšie za poslednú dobu. ;)
Fotky čoskoro u Timi. :)


Thursday, December 13, 2012

birthday girl

So my birthday was on Tuesday.
And we celebrated. 
With champagne that we mixed with other kinds of alcohol and the result was a headache like hell the morning after. But it was worth it!
This weekend I´m celebrating again and also a week after Christmas.
I like my birthday long, bubbly and fun! :D
I got such a great present! Article about me and Mirka in winter Woman magazine and invitation to the End of the world fashion show. I went there yesterday and had so much fun but more about that later. ;)
My finals are over too and I´m heading east.
And how are you?

Takže, narodeniny som mala v utorok.
A tak sme oslavovali.
So šampanským, ktoré sme kvalitne pomiešali s ďalšími druhmi alkoholu, takže na ďalšie ráno to bola bolesť hlavy ako sviňa divá, ale stálo to za to!
Tento víkend oslavujem znovu a tiež týždeň po Vianociach.
Moje narodeniny sa musia sláviť dlho, bublinkami a musí byť sranda! :D
Dostala som super darček! Článok o mne a Mirke v zimnom Woman magazíne a pozvánku na End of the world módnu show. Bola som tam včera a bolo skvele, ale o tom viac neskôr. ;)
Skúšky sú pre tento rok už hotové, takže dnes smerujem na východ. 
A ako sa máte vy? Monday, December 10, 2012

counting down the days till my birthday :)


Hi :)
I´m blogging after such a long time. Madness with finals is finally coming to an end in two days.
On the day of my birthday!
Birthday is the most important day of the year for me.
Maybe I´m a little egoistic, but that is the only day of the year that is simply mine!
On 11th I´m also going to meet Patrik G., Timi, Katka and Patrik I., but I will tell you more about that later.:)
Have a wonderful evening.


P.S.: Ok, the photo is from dorm, but I am a student so I have to have at least one! :D

P.S.2.: The bag is an amazing birthday gift from my sis. ;)


Ahojte :)
Po dlhej dobe som na blogu. Šialenstvo so skúškami sa pomaly, ale isto končí už o dva dni.
V deň mojich narodenín!
Tie sú pre mňa najdôležitejším dňom z celého roka.
Možno som trošku egoista, ale je o jediný deň v roku, ktorý je jednoducho môj!
Presne 11teho večer sa vidím s Patrikom G., Timi, Katkou a Patrikom I., ale prečo, tak to vám prezradím už čoskoro.:)
Prajem Vám krásny večer.


P.S.: Ok, fotka je intráková, ale tak čo by som bola za študenta, keby som aspoň jednu nemala? :D

P.S.2.: Tá kabelka je skvelý narodeninový darček od sestry. ;)


Tuesday, December 04, 2012

New in & Tips


Hi, I know I haven´t been posting much and I´m sorry. The truth is that this two upcoming weeks will be a massacre. Not the Texas chainsaw one but the journalistic one that involves 4 finals and a lot of projects I need to finish.
My days all look the same. School, food, study, sleep and sometimes in different order. I´m so glad when I can find time to even watch Gossip Girl. :)
So me and my outfits won´t be here much. Everything will be probably over on 11th of December (the most important day for me- my birthday!:)
Please wish me luck. :)
P.S.: For girls who tagged me in their chain posts: I´m really glad and thank you, but I really don´t have much time to do this now, but I will as soon as this madness ends. :)


Today about stuff I bought, about stuff that is on it´s way to me and some tips. :)Ahojte, viem, že momentálne toho veľa nepostujem a veľmi ma to mrzí. Pravda je taká, že v týchto nasledujúcich dvoch týždňoch prebieha masaker. Nie texaský motorovou pílou, ale žurnalistický, spojený so zatiaľ 4 skúškami a odovzdávaním všetkých prác.
Moje dni vyzerajú ako podľa kopírky: škola, jesť, učiť sa, spať a niekedy aj v rozdielnom poradí. Keď si pozriem Gossip Girl tak môžem byť rada. :)
Takže teraz tu ja aj moje outfity budú pomenej. Všetko sa asi skončí 11.12., čiže v deň pre mňa najpodstatnejší (moje narodeniny!:).
Tak mi držte prsty. :)
P.S.: Pre baby, ktoré ste ma označili v reťazovkách: Ďakujem pekne, ale momentálne neviem, kde mi hlava stojí, určite sa k nim pokúsim vrátiť, keď budem mať viac času. :)


Dnes tu nájdete veci, ktoré som si kúpila, ktoré sú ešte len na ceste ku mne a nejaké tipy. ;)Friday, November 30, 2012

can´t wait

Hi :)
I´m back home in Košice again but this time mostly because I can´t really focus on studying, when I´m in a dorm and I have one final from law next week. :/
This outfit is from Tuesday when we went to drink some mulled wine to a Christmas market. They had vanilla flavoured one, cherry punch, fruit punch.... a lot to choose from. But the atmosphere was a little strange. Not very Christmas like with 10 degrees, no snow and people with unbuttoned coats.
I can´t wait till Christmas. Christmas with peace and no worries about final projects, studying and finals. With Mišo that will come back home a couple of days before Christmas (and I can´t wait till he will open his gift- he has no idea what I got for him:D). With friends that will finally have some time to catch up. With snowing in big chunky snowflakes, sledging, skiing, decorating the Christmas tree (I always do it all by myself!:), packing gifts, baking pastry, burning fire in the fireplace, crunching snow under my feet, ice skating, eating so much it hurts with family during Christmas Eve and simply just chill without any morning alarm.
What are you looking forward to? :)

Čauko :)
Opäť som doma v Košiciach, ale tentokrát hlavne preto, lebo na intráku sa absolútne neviem sústrediť na učenie a skúšku z práva mám už o týždeň. :/
Tento outfit je ešte z utorka, keď sme si boli dať vínečko na vianočné trhy. Mali tam vanilkové varené víno, čerešňový punč, punč s ovocím... takže bolo z čoho vyberať. Len tá atmosféra bola taká divná, nevianočná, keďže bolo asi 10 stupňov, žiadny sneh a ľudia v rozopnutých kabátoch.
Ja sa už Vianoc neviem dočkať. Na pokoj a pohodu bez seminárnych prác, učenia a skúšok. Na Miša, ktorý sa mi vráti tesne pred Vianocami (a na jeho rozbalenie darčeka, lebo nemá absolútnu šajnu, čo pre neho mám:D). Na kamarátov, ktorí konečne budú mať čas vidieť ma tiež. Na sneženie vo veľkých chumáčoch, sánkovačku, lyžovačku, zdobenie stromčeka (každý rok to robím ja a sama!:), balenie darčekov, pečenie koláčikov, zapálený oheň v kozube, vŕzganie snehu pod nohami, korčuľovanie, na neskutočné napráskanie pri vianočnej večeri s rodinou a jednoducho takú tú pohodu bez ranného budíka.
Na čo sa tešíte vy? :)


Tuesday, November 27, 2012

From Antwerp (the last part)

So, the last travel post from our trip to Antwerp.
I really liked it there better than in Brussels.
But not only because of their fashion museum Momu, Forever 21 or bunny park. So the park where during warmer seasons tens of bunnies run around. Those are from people who didn´t want them anymore so they set them free there.
That city just charmed me even though the temperature was just 2 degrees. ;)
So today just outfit photos with sexy lace dress from F&F.


They are followed by photos from Momu and retrospective of Madame Grès.

Madame Grès was a french fashion haute couture designer. Her work was remarkable by it´s sculptural quality of the fabrics and delicate pleating. Moma had a lot of her pieces, from day dresses, evening gowns to beach wear. I was so excited because after all of the museums and buildings I have finally found something that interested me - DRESSES! :) One selection also showed designs of fashion designers that were inspired by her: Jean Paul Gaultier, Yohji Yamamoto a Haider Ackermann. No a posledný travel post, tentoraz ešte z nášho výletu do Antverp.

Páčilo sa mi tam oveľa viac ako v Bruseli.
A nielen preto, že je tam múzeum módy MoMu, Forever 21 či bunny park. Čiže mestský park, v ktorom v teplejších obdobiach behajú desiatky zajacov, ktoré tam vypustili majitelia, keď ich už nechceli.
To mesto ma jednoducho očarilo viac, aj napriek tomu, že boli len asi 2 stupne. ;)
Takže dnes outfitové fotky so sexy čipkovými šatami z F&F.


Hneď za nimi nasledujú fotky z Momu a retrospektívy Madame Grès.
Madame Grès bola francúzska módna návrhárka, ktorá tvorila haute couture. Jej tvorba sa vyznačovala zvláštnym sochárskym spracovaním látok a jemným riasením. V Momu bolo veľa denných šiat, večerných rób a dokonca aj plavky. Bola som taká nadšená, pretože po všetkých tých múzeách a budovách tam bolo konečne niečo pre mňa - ŠATY! :) Jedna časť zahŕňala dokonca návrhy dizajnérov, ktorí sa ňou inšpirovali, teda konkrétne troch: Jean Paul Gaultier, Yohji Yamamoto a Haider Ackermann.Saturday, November 24, 2012

From Brussels (part two)

So outfit post today and about what we have also seen in Brussels.
I have always wanted to see red light district. So we went and looked, and I liked it. I din´t take pics because I don´t really want to post almost naked ladies here. :D Even one man tried to invite me in but you can imagine what my answer was.
Of course I wanted to see markets. One normal one (those olive photos are from there) and one flea one (all the other photos are from there). The flea market had everything there, from old walkmans,silver spoons, tv remotes to horror dolls. I wanted one bracelet badly but it was so cold out I didn´t come back for it. Mistake nr. 1.
After of course, vintage stores. I have found one amazing dark blue Celine bag. But it was really small and for 40 euro. So I didn´t come back for it either. Probably mistake nr. 2 but I have cheaper and bigger replacement already. :)
I also had Churros after 4 years. It´s not very healthy but my stomach was singing with joy. :)
And the last was Atomium. Really bigger than I expected. Outfit pics are from park near it. Probably often visited for photos because even one couple had their pictures taken there. :)

Takže dnes outfit post a o tom, čo sme ešte v Bruseli pozreli.
Vždy ma to ťahalo vidieť red light district. Tak sme šli a okukovali, a bavilo ma to. Nefotila som, lebo načo by som Vám tu postovala polonahé tety. :D Aj ma jeden muž volal dnu, ale tak viete aká je odpoveď. :D
Samozrejme, museli sme ísť aj na trhy. Jeden normálny z ktorého sú olivové fotky a jeden blší, z ktorého sú všetky ostatné. Na tom blšom nájdete všetko od starých walkmanov, cez strieborné lyžičky, ovládačky na telky až po hororové bábiky. Veľmi som chcela jeden náramok, ale bola mi zima, takže som sa poň nevrátila. Chyba č. 1.
Potom jasné, že vintage shopy. Našla som prekrásnu modrú Celine kabelku. Lenže bola veľmi malá a stála 40 eur. Tak som sa po ňu nevrátila. Možno chyba č. 2, ale už mám väčšiu a lacnejšiu náhradu. :)
Po 4 rokoch som si konečne dala Churros. Veľmi zdravý síce nie je, ale moje bruško spievalo. :)
No a posledné sme mrkli Atomium. O dosť väčšie, ako som čakala. Outfit fotky sú z parku pri ňom. Na fotky asi veľmi obľúbenom, lebo sa tam práve fotila jedna svadba. :)


Wednesday, November 21, 2012

Ladybox, November

I know I´m late with this review but because of my Brussels trip, Ladybox got to me just yesterday.
Ladybox to me is like a little Christmas for every month.
I don´t know what I´m going to get which makes the opening more exciting.
For more information about Ladybox and about how to order it, click here. :)
So 3-2-1 my first review!

Oneskorene, ale predsa.
Vďaka môjmu výletu do Bruselu sa ku mne Ladybox dostal len včera.
Ladybox je pre mňa ako také malé Vianoce každý mesiac.
Neviem vopred, čo dostanem, ale to to samotné otváranie robí ešte vzrušujúcejším.
Pre viac informácií o Ladyboxe a o tom, ako ho objednať, klik sem. :)
Takže 3-2-1 prvá recenzia aj u mňa. :)

So let´s start with the packaging.

Takže začnime obalom.


Tuesday, November 20, 2012

From Brussels (part one)

So, the first post from Brussels. :)
I ate probably the biggest amount of fries during this trip (I really don´t like them when I´m home, but the Belgians originally invented them and they are seriously unbeatable). And junk food. Can anyone resist warm churros and waffles with warm Nutella on it? And also I have drank so many beers! I am strictly a wine person but when they have apple beer or cherry one, that seriously changes everything. :)
Manneken Pis is really small and did you know that he has a sister too? Her name is Jeanneke? There is also a pissing dog named Zinneke, but unfortunately I didn´t get to him. 
We also went to Antwerp, to fashion museum, markets, to vintage stores, plus of course we took some outfit photos, but about that later.


P.S. : Ladybox came in today so you can look forward to my first cosmetic review. :)


Tak, prvý post z Bruselu. :)
Počas tohto výletu som zjedla asi najviac hranoliek (doma ich nemám rada, ale v skutočnosti ich vynašli Belgičania a sú naozaj bezkonkurenčné) a nezdravých jedál (churros- no môžete mu odolať? a wafle- predstavte si ešte teplú Nutellu, roztekajúcu sa po wafli... mňam!). No a vypila asi najviac piva v živote (som výlučne vínový typ, ale nedajte si, keď majú aj jablkové či čerešňové :).
Manneken Pis je naozaj malý a vedeli ste, že má aj sestru Jeanneke? Existuje aj pišajúci psík s menom Zinneke, ale bohužiaľ, nedostala som sa k nemu.
Boli sme aj v Antverpách, v múzeu módy, na trhoch aj vo vintage shopoch, plus samozrejme sme nafotili nejaké outfity, ale o tom neskôr. :)


P.S: Došiel mi ladybox, takže sa tiež môžete tešiť na moju prvú kozmetickú recenziu. ;)


Monday, November 19, 2012

Bonjour :)

Bonjour :)
So, I´m posting again after a week in Brussels (and one day in Antwerp). :)
I had to get up so early today (4:00 am!) so I won´t be writing much. I will post photos of Brussels, Antwerp and new outfits soon.
Today just about stuff I brought back from the trip and about what characterized my last and this Sunday.
I hope everything went as good with you. ;)

Bonjour :)
Po týždni v Bruseli (a dni v Antverpách) sa Vám opäť hlásim. :)
Dnes som vstávala o 4tej, takže asi toho veľa písať nebudem, s fotkami Bruselu, Anverp aj nových outfitov sa prihlásim čoskoro.
Dnes to bude o veciach, ktoré som si doniesla z výletu, a o tom, čo charakterizovalo moju predošlú aj túto nedeľu.
Dúfam, že ste sa vy mali rovnako dobre. ;)

Saturday, November 10, 2012

just sorry :)

I´m sorry.
For not responding to your comments, not reading your blogs and for not commenting back.
I have so much stuff to do, in this couple of days I always seem to end up in bed later than 2 AM, I drink yo many coffees and all because I need to finish everything till I will leave for Brussels.
My flight is on Sunday morning so I´m extremely excited! :)
I´m slowly starting to pack, but to pack everyhting just to carry-on of max. 10 kg will be kinda hard with all of the slovak cheese and bacon I have for Miško. :D

I´m so glad you stil read me even though I´m a total blog egoist. ;)

Prepáčte.
Za to, že nestíham odpovedať na komentáre, čítať Vaše blogy a komentovať späť.
Momentálne neviem kde mi hlava stojí, pravidelne chodím spávať po druhej, pijem toľko káv, že koniec, a to všetko preto, aby som stihla všetky veci do školy, kým pôjdem do Bruselu.
Odlietam už v nedeľu ráno, takže sa neskutočne teším! :)
Začínam sa pomaly baliť, ale zbaliť sa do 10 kg príručnej batožiny so všetkými parenicami, korbáčikmi, bryndzami a slaninou pre Miša bude trošku problém. :D

Som rada, že ma čítate aj keď som takýto blogový egoista. ;)


Thursday, November 08, 2012

So much to do, so little time...

I´m sorry my dress looks so rumpled.
I spent the whole day in it. I ran, I walked, I sat... I did everything, so it looks how it looks now.
I had been hunting for them on Asos for a couple of weeks, but my size was always sold out, but in the end, I got them. :)
I have so much stuff to do for school till I will go to Brussels to see Miško, so I won´t be spending so much time blogging.

Prepáčte, že som taká pokrčená.
V tých šatách som behala, sedela, chodila a robila všetko možné celý deň, takže vyzerajú ako vyzerajú.
Na Asose som si ich sledovala na sale pár týždňov, pričom mi stále vypredali moju veľkosť, ale napokon sa mi ich podarilo ukoristiť. :)
Momentálne som vo veľkom zhone dokončiť všetky veci do školy, kým pôjdem do Bruselu za Miškom, takže sa na blogu asi veľa nebudem zdržiavať, ak vôbec.


Tuesday, November 06, 2012

shorts & stairs

Shorts!
Yes, I am not wearing any dress. :)
Weird, huh?
My day was long, too long. I managed to get absolutely wet from the rain, my umbrella changed into a satellite because of the wind, my shoes got wet too so they turned my white socks from white to pink, I missed one bus so I had to wait in a cold for long time but I don´t want to be so negative. The one positive thing: I went to was open lecture of Tim Weiner, Pulitzer prize winner, which was actually really cool. :)
How was your day today?


Šortky!
Áno, dnes na sebe nemám šaty ako obvykle. :)
Zvláštne, čo?
Mala som dlhý deň, veľmi dlhý. Podarilo sa mi úplne zmoknúť v daždi, dáždnik sa mi zmenil vo vetre na satelit, topánky mi úplne premokli, takže mi zmenili ponožky z bielych na ružové, zmeškala som autobus, takže som v zime vonku čakala trošku dlhšie ako obvykle, ale nechcem byť iba negatívna. Pozitívom je, že som šla na otvorenú besedu s Timom Weinerom, nositeľom Pulitzerovej ceny, ktorá bola dosť dobrá. :)
Aký ste mali deň vy?


Thursday, November 01, 2012

Clothes make a statement. Costumes tell a story.

I´m back home again (And in 11 days in Brussels with Miško! :)
I was supposed to go to a halloween party tonight but I´m so tired that I will just watch Gossip girl and later jump to bed.
I have playboy bunny mask that I have bought in USA (because as Regina George in Mean girls said, halloween is the only day when girl can dress like a slut and nobody can´t tell her anything about it:), but I will not wear it this year. :)
What about you? Are you going to celebrate halloween? What costume do you have?
I´m going to our cottage tomorrow and I will come back on Sunday so have a great weekend. :)


A som znovu doma. (A o 11 dní v Bruseli s Miškom! :)
Mala som ísť na halloweensku párty, ale som taká unavená, že si možno mrknem Gossip girl a skočím do postele.
Ešte v USA som si kúpila masku playboy bunnyho (pretože ako povedala Regina George v Mean Girls, halloween je jediný deň v roku, keď sa aj slušné dievčatá môžu obliecť za štetku a nikto im na to nemôže povedať nič :), ale tak tú tento rok nevyužijem. :)
A čo vy? Budete halloween nejako oslavovať? Akú máte masku?
Zajtra odchádzam na chatu a vrátim sa až v nedeľu, takže Vám želám krásny víkend. :)

Sunday, October 28, 2012

I don't know how to tell you this, but... there's a Chinese family in our bathroom.

It´s so interesting, because a year ago I had one post exactly from IKEA. 
And now again.
I´m not paid for their promo, I just love everything from their furniture and unique decorations to their food.
And fooling around in the store, jumping on their beds, pretending that I´m actually watching TV in their fake living rooms (yes, now I know you think I´m crazy :) like Tom and Summer did in 500 days of summer.
Me and my very pretty photographer for that day Janka went there to get some delicious cakes and coffee. (Btw since they opened after the renovation, the coffee is so much better!:)
Have you tried their cakes? Which one is your favorite? ;)

Je to veľmi zaujímavé, ale pred rokom som mala post presne z IKEy.
A teraz znovu.
Nie, neplatia ma za reklamu, iba zbožňujem všetko od ich nábytku, nezvyčajných dekorácií až po jedlo.
A šalenie sa v ich obchode, hádzanie sa do ich postelí, tvárenie sa, že v ich fake obývačkách pozerám telku (som si istá, že si o mne myslíte, že mi šibe :) ako Tom a Summer v 500 dní so Summer.
Ja a moja krásna fotografka pre daný deň, Janka, sme tam šli na kávu a ich mňamózne koláče. (Btw, odkedy IKEu zrenovovali ich káva je oveľa lepšia!:)
Už ste si tam dali koláčik? Aký je Váš najobľúbenejší? ;)


Friday, October 26, 2012

I like it black & white with some bug on top ;)

I have managed to do a lot of stuff today.
But unfortunately I´m probably getting sick. I hope I will sleep on it and it will get better.
You know, my head hurts, I´m so tired, my throat hurts and I have such a runny nose that I could earn money from it. :D
At least my dress from Asos has arrived.
I hope you feel better.


Dnes som toho stihla veľmi veľa.

Lenže bohužiaľ na mňa asi niečo lezie, takže sa dúfam vyspím a zajtra to bude preč.
Poznáte to, hlava bolí, unavenosť neskutočná, hrdlo škriabe a som hotová továreň na sopeľ. :D
Aspoň mi moje chvíle spríjemňujú šaty z Asosu, ktoré konečne dorazili.
Dúfam, že sa máte lepšie. :)


Wednesday, October 24, 2012

giveaway winners

In this outfit I look a little bit like a little blond parrot.
I know, sometimes I have these colorful moments.
You don´t have to wear dark clothes even though is fall. ;)
Do you tend to wear dark clothes in fall?
Or are you more colorful? :)

V tomto outfite som farebná ako taký malý blonďatý papagáj.
Viem, aj ja mám niekedy tieto farebné momenty.
Nemusím nosiť tmavé farby iba preto, že je jeseň. ;)
A čo vy? Nosíte na jeseň skôr tmavšie farby?
Alebo sa obliekate farebnejšie? :)


Sunday, October 21, 2012

Everytime I close my eyes it´s like a dark paradise...

Today without more text because I´m having my girls over and I have to be a good host. ;)
Have a good evening and listen to some Lana. :)


Dnes bez ďalšieho textu, lebo tu mám moje ženy a musím sa im venovať. ;)

Prajem Vám krásny večer a vypočujte si Lanu. :)


Wednesday, October 17, 2012

Better late than never. :)

When I´m in Bratislava I always think that I have so little time for everything.
I always  run and I´m always late.
Right now I´m packing and heading home this afternoon.
I´m looking forward to that (except 6 hour train journey:) and I hope I will see Patrik and Lucy, and that I will go secondhand shopping. ;)
What are your plans for the rest of the week? :)

Keď som v Bratislave, tak mám pocit, že nič nestíham. 
Stále niekam bežím, stále meškám.
Tentokrát sa balím a poobede odchádzam na východ.
Už sa na to teším (okrem 6hodinovej cesty vlakom:), dúfam, že sa uvidím s Patrikom a Lucy, a že omrknem sekáče. ;)
Aké máte plány na zvyšok týždňa? :)Sunday, October 14, 2012

About my weekend. :)

Yes, my new dress seems to be happy. (Is from Lindex like the collar and earrings are from H&M.)
I would say, like me. :) Because I had a great weekend so far.
I went to the photoshoot, helped with all of the clothes and shoes and I even got a chance to apply make-up to several girls. The atmosphere was great and most important thing, I finally saw how these things go.
I also had a great night with Timi. We learned to dance gangnam style, so we did!
The only thing missing so much is Mišo but I have plane tickets to Brussels and I will see him in 3 weeks. 
And how is your weekend going so far?


Áno, moje šaty vyzerajú šťastne. (Sú z Lindexu, tak ako golierik a náušničky sú z H&M.)
Povedala by som, tak ako ja. :) Pretože som zatiaľ mala super víkend.
Bola som na už skôr spomínanom fotení. Pomáhala som roztrieďovať a baliť oblečenie, podlepovať topánky a dokonca sa mi podarilo aj nanášať make-up viacerým dievčatám. Atmosféra bola super a najdôležitejšie je, že som konečne zažila ako to celé funguje. :)
Tiež som včera mala super večer s Timi. Naučili sme sa tancovať gangnam style, tak sme to využili aj neskôr na party.
Jediné, čo mi veľmi chýba, je Mišo. Ale už mám letenky do Bruselu a uvidím ho o 3 týždne. :)
A aký máte víkend Vy?

Friday, October 12, 2012

The only source of knowledge is experience.

I will have one interesting experience tonight and tomorrow.
I will help with styling and´other stuff on one photoshoot for one website.
Tomorrow I´m also going to meet up with Timi. We haven´t met since I moved to Bratsialava!
I´m working on 2 projects for school- one about fashion history and the other about propaganda.
So I will post about my experiences as soon as possible. ;)
Have a wonderful weekend. 

Dnes večer a zajtra celý deň ma čaká zaujímavá skúsenosť.
Budem pomáhať pri stajlovaní a iných veciach na fotení pre jeden web.
Zajtra mám tiež stretko s Timi, s ktorou sme sa od môjho presťahovania do BA ešte stále nevideli!
Momentálne robím 2 prezentácie do školy o histórii módy a propagande.
Takže sa so zážitkami ozvem čo najskôr. ;)
Prajem Vám krásny víkend.Thursday, October 11, 2012

New in

I haven´t had new in for such a long time.
This time I needed to make one because I got so many gifts in the past week. :)

Už dlho som tu nemala new in.
Tentokrát som ho už musela urobiť, pretože som za posledný týždeň dostala toľko darčekov. :)


Monday, October 08, 2012

Fashion Party (Fashion Cafe Košice, 5.10. 2012)


On Friday we went to a Fashion Party in  Fashion Cafe with Naty.
To be honest, I didn´t know about this event a lot. I knew there are supposed to be 3 fashion shows but that was it. It was kinda different than other shows I went to. It all started with eating and drinking so it was taking such a long time and in a couple of moments I wanted to leave but I´m glad I stayed because one of my little dreams came true. :) This party was full of celebrities from Gabika Drobová, Sajfa, the host Bruno to a couple of Fashion TV presenters (??) (I really can´t remember their names that quick:).

V piatok sme boli s Naty na Fashion Party vo Fashion Cafe.
Aby som Vám povedala pravdu, o tejto akcii som toho počula dosť málo. Vedela som, že na nej majú byť tri prehliadky, ale to bolo tak všetko. Celé jej ponímanie bolo trošku iné, ako na ostatných prehliadkach. Raut začal ešte pred samotnými prehliadkami, takže to bolo trošku zdĺhavé a v niektorých momentoch som mala chuť odísť, ale som veľmi rada, že som počkala. Pretože sa mi splnil jeden z takých menších snov. :) Samotná akcia sa len hemžila celebrtikami od Gabiky Drobovej, cez Sajfu, Bruna, ktorý celú show uvádzal až po niekoľko moderátoriek Fashion TV (ktorých mená si asi takto rýchlo nevybavím:).


Friday, October 05, 2012

girls just wanna have fun...

Yesterday I was with my girls.
Finally after 3 weeks!
And tonight I´m meeting Naty after like 7 months.
She got us tickets to Fashion Party in Fashion cafe so I think we will have fun. The truth is, we can be anywhere and we always do when we are together. ;)
Hope you will have a great night too. ;)

Včera som bola s mojimi babami.
Konečne po 3 týždňoch!
A dnes budem s Naty po asi 7 mesiacoch.
Získala pre nás lístky na Fashion Party vo Fashion cafe, takže sa zaručene budeme baviť. Pravda je, že je jedno, kde sme, bavíme sa vždy keď sme spolu. ;)
Dúfam, že tiež budete mať super večer. ;)