Tuesday, January 31, 2012

Snakes

Hey :)
I came home from Bratislava during Sunday night. Since I´ve came home I have so much stuff to do and so little time! So as a perfectionist, I hate it! :D
I can´t write on blog because I need to run somewhere else now. 
I won´t post for a couple of days, because me and my man are going to our cottage tomorrow till weekend, so have a great rest of the week. :)


Ahojte :)
V nedeľu v noci som prišla domov z Bratislavy, ale toľko vecí stále vybavujem, že permanentne nestíham. Čo mne, perfekcionistovi, vadí. :D
Ani písať na blog, lebo už zase musím utekať.
Ja sa asi znovu odmlčím, lebo s chlapom odchádzame na chatu zajtra na obed a budeme tam až do víkendu, tak Vám prajem super zvyšok týždňa. :)


Sunday, January 29, 2012

Timbo & dolcezuzka

Hey :)
I wasn´t here because when I´m in Bratislava, I prefer to do different things than blogging. ;)
But this trip to Bratislava will be remarkable because of my "rendez-vous" with Timi
Because I admire her since I started my blog, I was soo looking forward to it.
With pear brandy plus pear juice and vine I´ve found out, that:
She is even more beuatiful in person than on photos.
I can talk to her for hours.
She is very entertaining and has a special ability to calm down angry taxi driver.
The rest I leave for myself, you have to meet her to find out what I really recommend- this meeting gave me great mood for probably month in advance.


Ahojte :)
Nebola som tu, lebo keď som v Bratislave, tak sa skôr ako blogu venujem iným veciam. ;)
Ale tento výlet do Bratislavy bude mimoriadny mojím "rande" s Timi.
Keďže ju obdivujem už od začiatku blogovania, tak som sa nesmierne tešila.
Pri hruške s hruškovým džúsom a víne som zistila, že:
Je ešte krajšia ako na fotkách.
Že s ňou dokážem prekecať celé hodiny.
Že je veľmi zábavná a má špeciálnu schopnosť upokojiť nahnevaného taxikára. :D
Ostatné si nechám pre seba, na to ju musíte stretnúť, čo ja len odporúčam- mňa stretko nabilo skvelou náladou tak na mesiac dopredu. Thursday, January 26, 2012

In Bratislava

I´m here. Again. 
Waiting for my man to finish his finals.
Shopping during sales. - Oh I just love shopping here, there is more stuff to chose from, I guess some items are even cheaper than in Košice and obviously there are more stores. The newbies I got from sales are on all of the pictures. Cougar top, 2 dresses, flower print kimono and leopard print bag- and everything was so cheap!
I´m getting some inspiration on tumblr.
Also, I´m meeting Timi (Timbo) tomorrow- I´m taking my camera so stay tuned! :)

Som tu. Znovu.
Čakám na to, kým môj chlap skončí skúškové.
Nakupujem počas výpredajov. - Oh, ja mám veľmi rada tu nakupovať, je tu omnoho viac vecí na výber, niektoré sú podľa môjho názoru aj lacnejšie ako v Košiciach a samozrejme, je tu aj viac obchodov. Nové prírastky sú na všetkých fotkách nižšie. Top s pumou, 2 šaty, kvietkované kimono a leopardia kabelka- a všetko bolo veľmi lacné!
Získavam inšpiráciu na tumblri.
A tiež, zajtra sa konečne stretnem s Timi (Timbo)- beriem si foťák, tak stay tuned! :)


Monday, January 23, 2012

GIVEAWAY Winner

Because of giveaway, today in slovak only. :)

Ahojte všetci :)
Práve som prišla domov z chaty a lyžovačky z Tatier.
Otvorila som Blogger a skoro som odpadla koľko sa Vás počas tohto víkendu nazbieralo medzi followermi.
Ďakujem za to veľmi pekne. :)
A rýchlo prejdem k veci- čiže výsledkom giveaway : Víťazkou športového setu Reebok, ponorného mixéra... ale nie, jednoducho víťazkou sa stáva č.24, čiže: Lucia z blogu what lucia did. Blahoželám! :) Dúfam, že sa teší ako Audrey na fotke. :P
Idem Lucke hneď písať mail, baliť sa a zajtra sa Vám už dúfam ozvem z Bratislavy. :)
A vy ostatní nezúfajte, v najbližšej dobe určite bude nejaká giveaway znovu. :)


Friday, January 20, 2012

She imagined paradise every time she closed her eyes

I had one final today. I don´t have results, but I have a good feeling about it.
Maybe it´s because of my four-leaf clovers that have started to grow. ;)
Only one more and I´m done. But the only thing I can think about right now is skiing in Tatras, relaxing, shopping inBratislava, simply holiday!

Dnes som mala skúšku. Ešte nemám výsledky, ale mám dobrý pocit. Možno je to preto, že mi začali rásť štvorlístky. ;)
Už iba jedna a skončila som.Ale jediná vec, nad ktorou dokážem rozmýšľať je lyžovanie v Tatrách, relax, nákupy v Bratislave, jednoducho prázdniny!

Btw, GIVEAWAY potrvá do nedele, lebo zajtra nebudem mať absolútne čas na žrebovanie. Wednesday, January 18, 2012

Fox is in the house :)

My last finals are on Thursday and Friday.
So, I won´t have time for blog- I will be covered in books. 
After that I´m going to relax on our cottage. So maybe the giveaway will last a little longer. :)
My man took these photos and we had a nice evening. :)
Miss fox joined us at the end when we found her in H&M for only 2 euros. :)

Moje posledné skúšky sú vo štvrtok a piatok.
Takže nebudem mať čas na blog- budem zavalená knižkami.
Potom sa pôjdem zrelaxovať aspoň na chvíľku na chatu. Takže možno giveaway potrvá trošku dlhšie. :)
Tentokrát ma fotil môj chlap- mali sme super večer. :)
Dokonca sa k nám na konci pripojila aj slečna líška, keď sme ju v H&M našli iba za 2 eurá. :)


Tuesday, January 17, 2012

A book is a gift you can open again and again.

My classmates are really the best. For my birthday they gave me a surprise- book Fashion Now 2. It´s amazing they really know what I like- the bad thing is they didn´t know I have it at home. :)
So I got to choose different books instead of that one. I chose Chuck Palahniuk´s Haunted and Candace Bushnell´s The Carrie Diaries. On the photo are also my new leopard flats for 4.50 from Peacocks.
I can´t wait to read them and also wear them! :)

Btw, I won a romwe giveaway on Zuzi´s blog- I´m so happy! :)

Moji spolužiaci sú naozaj najlepší. Na narodeniny mi pripravili prekvapko- kúpili mi knižku Fashion Now 2. Je  skvelá, naozaj vedia, čo mám rada- škoda len, že nemohli vedieť, že ju už mám doma. :)
Takže som si namiesto nej mohla vybrať inú/iné. Môj výber bol Haunted od Chucka Palahniuka a The Carrie Diaries od Candace Bushnell. Na fotke sú aj moje nové leopardie balerínky za 4.50 z Peacocksu.
Nemôžem sa dočkať kedy ich prečítam a kedy si ich obujem! :)

Btw, na blogu u Zuzi som vyhrala giveaway- som vysmiata ako lečo. :)

Vy zase nezabúdajte na tú moju, ak ste sa doteraz nestihli zapojiť.:)


Monday, January 16, 2012

The best colour in the whole world, is the one that looks good, on you! - Coco Chanel

When I was a kid, I used to have favorite colours. It was always red and pink. 
Now I don´t because it just changes all the time with every season and every new dress. 
Recently, I really started to like blue- as you can see from last outfits. :)
Do you have a favorite colour?

Keď som bola malá, mala som obľúbené farby. Vždy to bola červená a ružová.
Teraz nemám, pretože sa to stále mení, s každou sezónou a každými novými šatami.
V poslednej dobe som začala mať rada modrú- ako môžete vidieť z posledných outfitov. :)
Máte obľúbenú farbu?

Nezabúdajte na GIVEAWAY. :)


Wednesday, January 11, 2012

Like a schoolgirl

So, just shortly:
I feel like a schoolgirl in this dress. :)
Today I passed my final- I got B, I only needed 1.5 of a point to A but whatever, I celebrated that in Tezenis- I bought myself red, satin and lacy gift. :P
Do you give yourself gifts when you work/study hard?

P.S.: Because there is going to be no more Google Friend Connect, you can find me on Bloglovin and also on Facebook- you can find both links on the right panel. I will be happy if you will also "like" me there  :)

Tak v skratke:
V šatách sa cítim ako taká školáčka. :)
Dnes som dala skúšku, na Bčko, chýbalo mi 1.5 bodu do Ačka, ale tak nevadí, aj tak som to oslávila v Tezenise- kúpila som si na oslavu červený saténový čipkovaný darček. :P
Odmeňujete sa niekedy aj vy za učenie/prácu?

P.S.: Pretože Google Friend Connect končí, tak ma môžete nájsť na Bloglovine a tiež na Facebooku- obidva linky nájdete na pravom paneli. Budem rada, keď sa Vám budem "páčiť" aj tam.:P


Saturday, January 07, 2012

I am in a relationship with studying and it’s complicated.

Oh gosh, I simply hate finals.
The only thing I do is study, write a lot of notes, read so many documents and books, drink energy drinks and can´t sleep because of that.
So today I´ve decided to do things differently.
First I´ve studied and then I:

Oh bože, ja jednoducho neznášam skúškové.
Jediné, čo robím je, že: sa učím, píšem milión poznámok, čítam hrozne veľa dokumentov a kníh, pijem energy drinky, čoho následkom nemôžem spať.
Takže dnes som sa rozhodla robiť inak.
Najprv som sa učila, ale potom som:

Thursday, January 05, 2012

Obsessed with dresses

Seriously, before blog I never knew I´m THAT obsessed with dresses.
But I have to say I´m really a dress addict. :)
I love them, they are so feminine, can be sexy, sweet, romantic, sporty, anything you want. :)
Are you obsessed with anything from fashion?

Teraz vážne, pred blogom som nikdy netušila, že som až TAK posadnutá šatami.
Ale musím povedať, že som naozaj závislá na šatách. :)
Zbožňujem ich, sú také ženské, môžu byť sexi, sladké, romantické, športové, akékoľvek chcete. :)
Ste niečím posadnutí/é vy? :)

P.S.: Pridala som nové veci do SHOPU.


Tuesday, January 03, 2012

Happy New Year ;)

This is officially my first post in 2012.
I wish you a great new year full of sales, vintage finds in secondhands, beautiful inspirations and from the non fashion ones lots of luck, love and happiness. Let´s have the best year ever! :)
And it´s 3 days till my blog´s first birthday so I´m planning a giveaway to celebrate it. ;)

Takže, toto je oficiálne môj prvý post v 2012.
Prajem Vám skvelý nový rok plný výpredajov, vintage nálezov v secondhandoch, nádherných inšpirácií a z tých nie fashion orientovaných veľa štastia, radosti a lásky. Takže majme ten najlepší rok, aký sa len dá! :)
A keďže ostávajú iba 3 dni do narodenín môjho blogu, tak plánujem giveaway na oslavu. ;)